Αναθεωρείται το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Για να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών στο τομέα της ηλεκτροκίνησης, το υπουργείο εκπονεί  Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης και διαμορφώνει πλέγμα κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.

Η αρχή στην ηλεκτροκίνηση θα γίνει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθώς ένα μέρος των καινούργιων λεωφορείων που θα αγοραστούν θα είναι ηλεκτροκίνητα.  Στόχος  του Υπουργείου είναι να φτάσει η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από το 1% που είναι σήμερα στο  10% το 2030.

Το υπουργείο σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης στις μεγάλες πόλεις για αυτό και δίνει έμφαση στην  βιώσιμη αστική κινητικότητα με δράσεις όπως την ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ ημερίδα διαβούλευσης για το ποδήλατο στην Ελλάδα. Η ημερίδα πραγματοποιείται ενόψει της εκπόνησης από το ΥΠΕΝ της «Εθνικής Στρατηγικής για το ποδήλατο στην Ελλάδα» και υποστηρίζεται επιστημονικά από τη Μονάδα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το υπουργείο έχει εστιάσει τη σημασία της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε δύο βασικούς άξονες:

  • πρώτον σε σχέση με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο της μετάβασης σε μία οικονομία μηδενικού άνθρακα και
  • δεύτερον σε σχέση με τους ενδιάμεσους στόχους, που έχουν τεθεί για το 2030. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει τη σημασία του ποδηλάτου ως ένα πολύ σημαντικό μέσο μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων, η πραγματική ένταξη του οποίου στην αστική ζωή θα συμβάλλει τα μέγιστα στους παραπάνω στόχους.

Πηγή: insuranceworld.gr