Ασφάλιση Αλλοδαπών για Άδεια Παραμονής

Για την κάλυψη των αναγκών περίθαλψης και προστασίας των Αλλοδαπών δημιουργήσαμε και προσφέρουμε εξειδικευμένα προγράμματα παροχής Ασφάλισης των Αλλοδαπών, τα οποία, είναι πλήρως εναρμονισμένα με την 53821/2014 διευκρινιστική απόφαση των αρμοδίων και συναρμοδίων υπουργείων επί του Ν. 4251/2014, με τον οποίο καθορίζονται συγκεκριμένα όρια και καλύψεις για την αίτηση χορήγησης και ανανέωσης της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

 

Παροχές:

N

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου από ασθένεια ή ατύχημα

N

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

N

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

N

Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ασθένεια ή Ατύχημα

N

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ασθένεια ή Ατύχημα

Έως 40 ετών 90 €
41 ετών – 65 ετών 110 €
66 ετών – 75 ετών 150 €

Ετήσιο | Άμεση έκδοση συμβολαίου