Ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας

Ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας

Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας και υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να γνωρίζετε:

N

Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου, είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα.

N

Βάση της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ασφαλίσεις μέσω της τράπεζας που σου χορήγησε το δάνειο. Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία  ή ασφαλιστικό σύμβουλο  αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή σου σύμβαση. Αν στο παρελθόν έχετε  ασφαλίσει του ακίνητό σας μέσω της τράπεζας που σας χορήγησε το στεγαστικό δάνειο, έχετε το δικαίωμα στην ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία και να επιτύχετε φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις.

Εδώ θα βρείτε το χαμηλότερο rate στην ασφαλιστική αγορά και τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα των ενυπόθηκων κατοικιών.

*Ισχύει για κατοικίες σε όλη την Ελλάδα.