Ασφαλιστικοί κλάδοι που έχουν σημαντική αύξηση μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2019.

Οι ομαδικές ασφαλίσεις του κλάδου ζωής, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα (unit linked), οι ασφαλίσεις υγείας ( ατυχήματα και ασθένειες), η γενική αστική ευθύνη,  τα χερσαία οχήματα (οι εκτός αστικής ευθύνης ασφαλίσεις οχημάτων), οι διάφορες χρηματικές απώλειες, οι πιστώσεις και η βοήθεια ( ιατρική και οδική) είναι κλάδοι που μέσα στο πρώτο 7μηνο του 2019 παρουσιάζουν  θετικό πρόσημο στην παραγωγή ασφαλίστρων, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Ένα 7μηνο που η συνολική παραγωγή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος είναι αυξημένη κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα του 2018.

Αυτό δείχνει ότι η ιδιωτική ασφάλιση αρχίζει να αποκτά μία δυναμική που κάνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστές να αισιοδοξούν.

Με βάση  αυτά τα στοιχεία στον κλάδο ζωής και οι τρεις υποκλάδοι ζωής ( τα κλασικά συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής) τα επενδυτικά ασφαλιστικά και οι ομαδικές ασφαλίσεις έχουν αντίστοιχα άνοδο +2,1%,+28,2%,+44,2% κάνοντας τον κλάδο αυτό πρωταγωνιστή στην συνολική αύξηση της παραγωγής.

Στις  ασφαλίσεις ζημιών οι κλάδοι,  ατυχήματα και ασθένειες έχουν αυξηθεί  +6,6% και 16,5%  αντίστοιχα και με δεδομένο ότι και το 2018 και το 2017 επίσης σημείωσαν αύξηση παραγωγής φαίνεται ότι συνολικά ο κλάδος υγείας  συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ζήτηση με ανοδικές τάσεις.

Επίσης άλλοι  κλάδοι που θεωρούνται ως αναπτυσσόμενοι στην Ελληνική Αγορά όπως,   γενική αστική ευθύνη, χρηματικές απώλειες, και πιστώσεις επίσης παρουσιάζουν αξιόλογη παραγωγή με ποσοστά αύξησης +7,0%,+16,0%,+6,5% αντίστοιχα.

Στον κλάδο αυτοκινήτου η αστική ευθύνη ( υποχρεωτική) παρουσιάζει μέσα στο 7μηνο αυτό μείωση 2,9% γεγονός που οφείλεται, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, στο μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων αλλά και στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών που κρατάει χαμηλά τα ασφάλιστρα εδώ και τρία χρόνια. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στις εκτός  αστικής ευθύνης ασφαλίσεις ( κλοπή, μικτή,καιρικά φαινόμενα) καθώς η παραγωγή στο 7μηνο είναι αυξημένη +7,0%. Ένας παράγοντας αύξησης σε αυτές τις ασφαλίσεις είναι και η αύξηση των πωλήσεων καινούργιων οχημάτων, που σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο 9μηνου είναι αυξημένες  +10,3%.

Τέλος πτωτικά και μάλιστα με σημαντικό ποσοστό κινείται ο κλάδος, πυρκαγιά και στοιχεία της φύσεως, που αφορά τις ασφαλίσεις κατοικιών και περιουσίας όπου σε επίπεδο 7μηνου η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 12,0%.

Πηγή:www.asfalisinet.gr