Με εγκύκλιο ακυρώνονται τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα

Εκδόθηκε η εγκύκλιος με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει λύση  στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Η εγκύκλιος  “ΠΟΛ.1090/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει”  φέρει την υπογραφή της υπουργού κας Α. Παπανάτσιου και ακυρώνει τα πρόστιμα και ορίζει ότι κανένα πρόστιμο που έχει επιβληθεί πριν από τις 14 Ιουλίου του 2017 δεν ισχύει.

Επίσης ορίζει:

  •  Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής προστίμου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμη και εάν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφαλιστων οχημάτων από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβαση του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών εργασίμων ημερών,
  • Δεν υφίσταται υποχρέωση πληρωμής προστίμου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμη και εάν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο των ανασφαλιστων οχημάτων από τον κληρονόμο ή τους κληρονόμους, αν ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα επ’ αυτού
  • Σε περίπτωση επιβολής του χρηματικού προστίμου μετά από διαπιστωθείσα παράβαση Αστυνομικής Αρχής κατά την κυκλοφορία ανασφάλιστου οχήματος, δεν απαιτείται κατά την ασφάλιση του οχήματος αυτού και η πληρωμή του προβλεπόμενου παραβόλου
  • Κανένα πρόστιμο που έχει εκδοθεί πριν τις 14 Ιουλίου 2017 δεν ισχύει

 

πηγή: insurancedaily