Ο 9-λογος της οικολογικής οδήγησης

Με τον όρο οικολογική οδήγηση περιγράφεται ένας αποδοτικός ενεργειακά τρόπος οδήγησης, ο οποίος είναι φιλικός προς το περιβάλλον

Παρά το γεγονός ότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα
εφαρμόζονται τεχνολογίες που βοηθούν στον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου, αυτή εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οδηγού.

Η εφαρμογή και η αξιοποίηση ενός τέτοιου τρόπου οδήγησης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την ασφάλεια.

Για να κινηθούμε οικολογικά θα πρέπει να ακολουθούμε συνοπτικά τους παρακάτω κανόνες που δημοσιεύει στον Οδηγό Οικολογικής Οδήγησης το ΙΟΑΣ:
1. Το όχημά μας να είναι πάντα συντηρημένο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
2. Ελέγχουμε πάντα τις πιέσεις των ελαστικών (όταν αυτά είναι κρύα) και τις ρυθμίζουμε στις τιμές που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.
3. Οδηγούμε με τις στροφές του κινητήρα στο προτεινόμενο εύρος.
4. Οδηγούμε κοιτώντας μακριά ώστε να αποφεύγουμε τις άσκοπες επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις.
5. Δεν τοποθετούμε ογκώδη αντικείμενα στην οροφή του οχήματος.
6. Χρησιμοποιούμε τον κλιματισμό με σύνεση.
7. Έχουμε πάντα κλειστά παράθυρα και χρησιμοποιούμε κλιματισμό (όταν απαιτείται)
εφόσον κινούμαστε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
8. Οδηγούμε με ήπιο και όχι επιθετικό τρόπο.
9. Προσπαθούμε πάντα να χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας καύσιμο.

Πηγή: www.insurancedaily.gr