Πρόγραμμα Υγείας

Πρόγραμμα Υγείας

Απεριόριστες Επισκέψεις σε 3000 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα με κόστος 20€ την επίσκεψη

Διαγνωστικές Εξετάσεις σε 500 Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα σε τιμές ΦΕΚ

πχ. Γενική Ούρων 1.80€, Χοληστερίνη Αίματος 2.90€

Ολοκληρωμένο Check Up με κόστος 15€

Περιλαμβάνει Γενική Αίματος, Λευκά και Αιματοκρίτη, Ουρία Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Γενική Ούρων

T

Οδοντιατρική Κάλυψη σε 100 Οδοντιατρεία σε όλη την Ελλάδα με έκπτωση 50% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου

l

500€ την ημέρα σε οποιοδήποτε ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Απλά τα πράγματα! Προσκομίζετε εισιτήριο – εξιτήριο και σας επιστρέφουμε 500€ για κάθε ημέρα που παραμείνατε στο νοσοκομείο!

250 € την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο

Εάν επιλέξετε να νοσηλευτείτε σε δημόσιο νοσοκομείο και δεν σας καλύψει πλήρως άλλος φορέας, τότε θα καλύψουμε τα πραγματικά σας έξοδα, μέχρι το 50% των παραπάνω παροχών. Εάν σας καλύψει πλήρως άλλος φορέας, εμείς σας επιστρέφουμε 100€ για κάθε μέρα νοσηλείας ως bonus!

Έως 50.000€ το χρόνο.

(Ανώτατο ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό)

 • Πολύ Μικρές Επεμβάσεις 250 €

 • Μικρές Επεμβάσεις 500 €

 • Μεσαίες Επεμβάσεις

 • Μεγάλες Επεμβάσεις 3000 €

 • Βαρείες Επεμβάσεις 5000 €

 • Εξαιρετικά Βαριές Επεμβάσεις

Πόσο κοστίζει το πρόγραμμα;
 • 238€ το χρόνο για ένα άτομο
 • 476€ το χρόνο για δύο άτομα
 • 714€ το χρόνο για ολόκληρη την οικογένεια (Κύριος Ασφαλιζόμενος, Σύζυγος και 1 ή περισσότερα τέκνα)
Ποιούς αφορά;
 • Όλους όσοι επιθυμούν να διασφαλίσουν την πρόσβασή τους τόσο σε Πρωτοβάθμια όσο και σε Δευτεροβάθμια Περίθαλψη σε πολύ χαμηλό κόστος!
 • Οικογένειες με Παιδιά. Aποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και οικονομική λύση για μεγάλες οικογένειες!
 • Ανασφάλιστους.Το πρόγραμμα διασφαλίζει πρόσβαση τόσο σε Ιδιωτικά όσο και Δημόσια Νοσοκομεία, και είναι η ιδανική λύση για ανασφάλιστους πελάτες!
 • Ανώτατη Ηλικία Εισόδου του Κυρίως Ασφαλισμένου είναι τα 68 έτη
 • Τα παιδιά θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη μέχρι την ηλικία των 19 ετών, ή των 25 ετών αν σπουδάζουν
 • Ανθρώπους που θέλουν να συμπληρώσουν το υπάρχον νοσοκομειακό τους πρόγραμμα. Το νοσοκομειακό επίδομα δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους με ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ να καλύψουν την απαλλαγή τους ή να αναβαθμίσουν τη θέση τους σε πολύ χαμηλό κόστος!