Στο Ευρωκοινοβούλιο η Οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτου – Τι προβλέπεται για τα ανασφάλιστα

Τίθεται προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αναθεωρημένη Οδηγία που αφορά στην ασφάλιση του αυτοκινήτου.

Στόχος είναι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

Οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται δίκαιη αποζημίωση για τα θύματα, θα αποθαρρύνουν τη χρήση ανασφάλιστων οχημάτων και θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων από διάφορες χώρες της ΕΕ.

Προστασία θυμάτων

Με τους νέους κανόνες, την ευθύνη για την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων θα αναλάβει το κράτος μέλος, ενώ υπάρχει πρόταση για χρονικό περιθώριο έξι μηνών, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση.

Επίσης, οι άνθρωποι σε όλη την ΕΕ θα επωφεληθούν από την ύπαρξη κατώτατου ορίου προστασίας. Για σωματικές βλάβες τα θύματα θα δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη ύψους τουλάχιστον 6.070.000 ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων ή 1.220.000 ανά θύμα. Για υλικές ζημιές το ελάχιστο ποσό κάλυψης θα είναι 1.220.000 ανά απαίτηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν ψηλότερα ποσά.

Ανασφάλιστα οχήματα

Τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην ΕΕ, το οποίο κοστίζει εκατομμύρια ευρώ και αυξάνει και τα ασφάλιστρα όσων πληρώνουν για την ασφάλεια του οχήματος τους. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να γίνονται συστηματικοί διασυνοριακοί έλεγχοι για την εύρεση αυτών των περιπτώσεων, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και να επιβάλλονται πρόστιμα.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν τα περισσότερα οχήματα. Εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ αλλά και τα segways, γιατί είναι πολύ μικρότερα και προκαλούν λιγότερη ζημιά σε ανθρώπους και περιουσίες.

Πηγή: insuranceworld.gr