Πώς θα υπαχθείτε στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ;

Οι βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ο ασφαλισμένος στην προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ είναι να έχει πραγματοποιήσει υποχρεωτική ασφάλισης τουλάχιστον για 5 έτη και να καταβάλλει ο ίδιος το σύνολο της εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου η οποία θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών.   Σύμφωνα…

Continue Reading